Sidste indlæg

  • Det bevidstløse sprog Venstrefløjen skal passe på ikke at overtage modstandernes begreber.
  • Kapitel 4. Klassekampenes tidsalder 1901 til 1957 Dette er udkastet til Kapitel 4 i en bog ‘Dansk kapitalisme, historie og struktur’, som jeg er ved at skrive. Kapitlet handler om klasseudviklingen i perioden 1901-57. Senere kapitler vil omhandle velfærdskapitalismen 1957-82, samt den senere – nyliberale – periode.
  • Kapitel 3. Stækket kapitalisme 1901-1957 Dette er udkastet til Kapitel 3 i en bog ‘Dansk kapitalisme, historie og struktur’, som jeg er ved at skrive. Kapitlet handler om den kapitalistiske udvikling 1901-57; det følgende Kapitel 4 handler om klasseudviklingen i samme periode.

 

 

 

 

Det overordnede tema i mine arbejder er en undersøgelse af modsætningen mellem kapitalisme og demokrati. 

På markedet er det pengene, i demokratiet antal stemmer, der tæller. Høveder vs. Hoveder (høveder betyder kvæg).

I aktuel politik går hovedmodsætningen mellem den private sektor, der styres af kapitalen, og den offentlige sektor, der i princippet styres af Folketinget. Kapitalisme vs. demokrati.

Anders Lundkvist, politisk økonom