Links

Progressiv portal www.modkraft.dk

Internettidsskriftet www.kritiskdebat.dk

Unctad (investeringsrapport og handelsrapport) www.unctad.org

Dansk økonomi:

1) Ugebrevet A4 www.ugebreveta4.dk

2) Danmarks Statistik www.dst.dk

3) Statistikbanken www.statistikbanken.dk