Socialisme i ét land er ikke muligt

Ved valget til EP-parlamentet vandt græske Syriza en stor sejr; det blev for første gang det største parti i Grækenland, næsten 4% foran det store borgerlige parti, Nyt Demokrati. Tilsvarende blev valget en triumf for venstrefløjen i Spanien (Podemos og IU). I Italien samledes de fleste om det Demokratiske Parti, men der blev dog plads til repræsentation for et lille parti, der minsandten hedder ‘Det andet Europa med Alexis Tsipras’; det er et opsamlingsparti for venstrefløjen.

Overfor disse triumfer står Enhedslistens magre valgresultat. Den venstrefløj, der vil erobre og omdanne EU indefra, vandt, mens den, der vil begrænse EU og ultimativt vil ud af EU, tabte. Tankevækkende.

I forbindelse med EP-valget er diskussionen i Enhedslisten om forholdet til Folkebevægelsen og til EU kommet i gang. I det nye partiprogram fastslås, at EL ønsker Danmark ud af EU. Det må naturligvis respekteres, at dette er partiets politik, men det hindrer ikke diskussion af det fornuftige i den linje. Her følger min opfattelse.

EL’s valgnederlag

 De nytter ikke at sige, at valget var OK for EL, fordi vi støttede Folkebevægelsen og denne gik lidt frem. Med den udtalte eller uudtalte konklusion, at der ikke er grund til selvransagelse og skift af  strategi.

 Det minder for meget om Helle Thorning og hendes danmarksrekord i at overse valgnederlag. Når Junibevægelsens resultat for 5 år siden tages med i regnestykket, gik den venstreorienterede EU-kritik tilbage, se Pelle Dragsted’s artikel: http://modkraft.dk/blog/pelle-dragsted/tabte-mandater-tabte-muligheder.

Men vigtigere: For 5 år siden havde EL generelt en opbakning på 2-3%, mens vi nu gennem mange måneder har ligget stabilt omkring de 10%. Det skulle have givet en opbakning til Folkebevægelsen på 10% plus venstreorienterede stemmer fra andre partier, måske i alt omkring 15%. Der er kun én rimelig forklaring, nemlig at en meget stor del af Enhedslistens vælgere (jeg gætter på halvdelen) er uenig i partiets EU-politik og derfor stemte SF eller blankt. Analysen kan krydscheckes ved at se på SF, der fik næsten 11%, selvom partiet iflg. den sidste meningsmåling ligger på omkring 5% nationalt. Hvordan kunne partiet får ekstra 6%, hvis ikke fra EL’s vælgere?

Og vigtigst: Ville en selvstændig opstilling for EL, med den nuværende EU-modstander politik,  have været i stand til at hente et mandat hjem? Ikke hvis kun halvdelen af EL’s ‘nationale’ vælgere deler partiets EU-politik.

 Alt dette er selvfølgelig vurderinger.

Lad os håbe, at der kommer nogle undersøgelser, der viser a) hvordan EL’s nationale vælgerkorps på 10% stemte ved EP-valget, og b) hvor Folkebevægelsens 8% kommer fra. Mht. det sidste er det nok ikke helt ved siden at antage, at de 5% kom fra EL. At Folkebevægelsen i den grad domineres af vælgere (og kandidater) fra EL synes jeg også er et problem. I starten var der i langt højere grad tale om en bred bevægelse, der var tværpolitisk i partimæssig henseende. I dag fremstår Folkebevægelsen som en frontorganisation for EL, hvilket dels skræmmer nogle væk, dels betyder at ‘folkebevægelse’ i nogen grad er falsk varebetegnelse.

EL’s EU-strategi var en fiasko hos vælgerne, og den tillod SF at blive opsamlingssted for venstreorienterede; helt ufortjent, for SF accepterer stadig langt det meste af den nyliberale dagsorden. EL skal selvfølgelig ikke, som en vejrhane, automatisk rette ind efter strømpilen fra et valg, men det burde give anledning til eftertanke.

Jeg mener at valget har aktualiseret tre problemer i EL’s EU-politik.

 1. Problem: Solidaritet med Sydeuropa?

 Da Alexis Tsipras fra græske Syriza annoncerede sit kandidatur til posten som kommissionsformand, kunne EL og Folkebevægelsen ikke støtte ham. Linjen er at EU ikke skal erobres indefra, men bekæmpes og begrænses udefra.

 Eksemplet skærer ud i pap det problematiske i vor aktuelle ‘ud af EU’ og ‘nej til EU’ strategi. EL samarbejder naturligvis med Syriza og andre venstrefløjspartier i EU, men det er et samarbejde, hvor vi har den ene arm bundet på ryggen. Og det i en tid, hvor sydeuropas socialister nærmest trygler nordeuropas om solidaritet indenfor EU, se Tsipras tale på Die Linkes kongres: www.youtube.com/watch?v=RfH-ncZMDZI. Erik Prinds har nærmere redegjort for, hvilket samarbejde Folkebevægelsen kan – og ikke kan – deltage i, se  http://modkraft.dk/artikel/forandringer-sker-inden-rammen-af-europa.

Det må understreges at den europæiske venstrefløj altovervejende ligger på Syriza’s linie. Jeg kan have overset noget, men mig bekendt er det kun EL og det svenske Vänsterpartiet, der er EU-modstandere, – nåh ja, med i denne familie er også det græske kommunistparti (KKE), der i øvrigt ser Syriza som sin hovedmodstander. Således går Die Linke klart ind for at arbejde gennem EU, endog styrke den europæiske integration (se http://www.die-linke.de/partei/dokumente/programm-der-partei-die-linke/iv5-wie-wollen-wir-die-europaeische-union-grundlegend-umgestalten-demokratie-sozialstaatlichkeit-oekologie-und-frieden/) .

At de andre indenfor den europæiske venstrefløj vurderer EU helt anderledes end EL, betyder ikke automatisk at EL tager fejl. Men det burde give anledning til seriøse overvejelser.

2. problem: Afgrænsning overfor den voksende nationalisme?

 Ved det nylige EU-parlamentsvalg gik de nationalistiske partier som bekendt voldsomt frem, med 25% eller mere til UKIP i England, Front National i Frankrig og DF i Danmark; det er rimeligt at antage at fremgangen skete på bekostning af de konservative/kristdemokratiske partier, hvis gruppe (EPR) tabte 60 mandater. Dette er den store historie. Den lille historie er at den socialdemokratiske/socialistiske gruppe gik lidt tilbage (7 mandater) og venstrefløjen (GUE/NGL) frem (med 10 mandater).

Tilsyneladende er den europæiske venstrefløj presset af EU-begejstrede nyliberalister på den ene side og EU-skeptiske højrenationale på den anden.

Men det er en illusion. DF og ligesindede vil jo ikke tæmme kapitalen, kun de ‘forkerte’ mennesker, der med EU i ryggen tillades at strømme ind over vores grænser, tage vore jobs og tømme velfærdsstaten for penge. Vreden vendes mod ‘de fremmede’, herunder EU, ikke mod den kapital, der faktisk underminerer almindelige menneskers tryghed og levevilkår. Så grundliggende står venstrefløjen blot overfor to varianter af nyliberalismen. Opgøret med nyliberalismen bliver først mulig, når venstrefløjen formår at forklare nationalisternes store vælgerskare, at deres vrede er berettiget, men forkert adresseret.

For de nationalistiske partier drejer det sig om at sikre den nationale selvbestemmelsesret i forhold til overnationale organer, i dette tilfælde tilfældigvis i skikkelse af EU. Deres politik er rent defensiv, nemlig at vende ryggen til EU. Givetvis er der mange områder, hvor det giver mening at begrænse EU’s indblanding i medlemsstaternes affærer, men det ligger i nationalismens natur, at der ikke omvendt stilles offensive krav til EU og til landenes EU-politik om på andre områder at gøre noget andet og måske gøre noget mere. Måske mere magt til EU-parlamentet, så Kommissionen kan komme under demokratisk kontrol; måske kontrol med kapitalen; måske tiltag, der styrker fagbevægelsen på EU-niveau; måske en effektiv klima- og miljøpolitik; måske en mere anstændig handelspolitik overfor de fattige lande. Intet af dette er på deres dagsorden, hvilket blot viser at den nationalistiske EU-modstand er højreorienteret.

EL’s EU-modstand er naturligvis af en helt anden karakter, ikke båret af en nationalisme, hvor de andre kan sejle deres egen sø, men af en bekymring for demokratiet og en kritik af EU’s nyliberale politik.

I Danmark har det vist sig vanskeligt at finde lydhørhed for denne politik; det synes jeg, at både tilhængere og modstandere af EL’s EU-politik må erkende, i hvert fald efter det nylige valg. Spørgsmålet er hvorfor? Hvorfor var det ikke Folkebevægelsen, der fik 25%, og DF, der fik 8%? Noget af svaret er, at Folkebevægelsens dagsorden er mindre konsekvent end DF’s.

DF’s politik er konsekvent: Mere magt til Danmark, mindre til EU. Men den politik går ikke, hvis det overordnede mål er mere magt til demokratiet, altså til folk som de er flest, uanset nationalitet. Så ville den konsekvente politik være at sige mere magt til Folketinget, ja, men også mere magt til EU-parlamentet. Men det siger EL og Folkebevægelsen jo ikke, og derfor bliver politikken svær at skelne fra den nationalistiske EU-modstand, og hvorfor så ikke vælge den ægte vare?

Vi kommer nu til det tredje problem, der handler om hvordan nyliberalismen mest effektivt bekæmpes (se her også min tidligere artikel: http://modkraft.dk/artikel/enhedslisten-mellem-fort-danmark-og-international-solidaritet).

3. problem: Med EU er det svært, men udenom EU er det umuligt

Enhver socialist kan skrive under på langt de fleste af folkebevægelsens krav om arbejderrettigheder, indgreb mod spekulationskapitalen, en beskæftigelsesfremmende politik osv.

Indholdet er fint, men strategien er usolidarisk og utroværdig.

Den er usolidarisk, fordi den principielle EU-modstand gør det umuligt for EL og Folkebevægelsen, at kaste hvad vi har af kræfter ind i kampen for disse ting på EU-planet.

Vi kan ikke aktivt støtte kammeraterne i Die Linke, når de kæmper for en Keynesiansk finanspolitik, der kan gøre noget ved den tårnhøje europæiske arbejdsløshed, eller Syriza, når dette parti kræver eftergivelsen af noget af den græske gæld og moratorium for rentebetalinger (meget moderate krav, i øvrigt). EL kan kæmpe mod nedskæringspolitikken i Danmark, men ikke i Europa. Vi vil det ikke, men i praksis lader vi de andre sejle deres egen sø. EL siger nej til Danmarks deltagelse i Finanspagten (der netop umuliggør keynesianisme og medfører nedskæringer), men denne pagt rammer jo alle europæere og hvad med dem? må de slås for sig selv?

Og strategien er utroværdig, for det er ikke realistisk at bekæmpe nyliberalismen alene i Danmark, efter den ønskede udmeldelse af EU.

Det var EU, der i 1985 vedtog det Indre Marked, og dermed gav den overordnede og næsten ubegrænsede magt til kapitalen. Men det betyder ikke at vi klarer dette ‘problem’ ved at melde os ud. EU gav kapitalen magten, og kun på EU-plan kan denne magt rulles tilbage.

Socialisme i ét land er i dag umulig. Det gælder især for et lille land som Danmark med en økonomi, der er halvt dansk, halvt udenlandsk (vi importerer halvdelen af, hvad vi forbruger, og vi eksporterer halvdelen af, hvad vi producerer). Et rødt – virkelig rødt – flertal kan bestemt gennemføre progressive ting, men samtidig er der snævre grænser før den internationale kapital begynder at røre på sig, dvs. flygter, med ruin, ødelæggelse og død til følge. At bekæmpe nyliberalismen er at bekæmpe kapitalen, og denne bryder sig sjovt nok ikke om at komme under demokratisk kontrol. Den vil søge til mere profitgivende græsgange, og det har den haft frihed til at gøre siden det Indre Marked blev indført. Kun hvis der ikke er saftigere græs i andre lande, kan vi knække kapitalens rygrad og bane vejen for socialisme. Det kræver koordineret indsats på EU niveau.

Det er også en illusion at tro, at vi udenfor (eller halvt udenfor, som DF vil) kan beskytte den danske velfærdsstat. Den koster penge, men hvorfor skulle virksomhederne og de rige bidrage med skattebetalinger, når de jo lige så vel kan sende pengene til skattely? EU eller ej, så længe kapitalen er fri, er det dens profitinteresser, der dikterer politikken; det hedder ‘konkurrencestaten’. Vi kan ikke forsvare Danmark som en lille velfærdsø, med ryggen mod EU; vi bør vende os om, og offensivt arbejde for at hele EU bliver en social union.

Udenfor EU er det umuligt at tøjle kapitalen, indenfor er det muligt, omend meget svært. Det ville blive lidt lettere, hvis EL tilsluttede sig den fælleseuropæiske kamp for socialisme. Også Jan Helbak har argumenteret for, at en national socialistisk politik er en illusion i vore dages Europa, se  http://kritiskdebat.dk/news.php?readmore=145. Tilsvarende Jan Mølgård: http://kritiskdebat.dk/news.php?readmore=147.

Jeg véd godt at nyliberalismen er indskrevet i Lissabon-traktaten (der blev vedtaget i stedet for forfatningen, som franskmændene og hollænderne jo sagde nej til). Men traktater opstår og forgår med den politiske magt. De er ikke hugget i sten.

Min drøm er at Europæisk Venstre (European Left/EL), der i dag er et løst samarbejde mellem venstreorienterede partier i EU, udvikler sig til et egentligt parti, der med én stemme kan arbejde for et socialistisk Europa. Og selvfølgelig at danske EL er helhjertet med her.

Så tror jeg, at der er en chance for at folkene i Europa indser, at der er et realistisk alternativ til kapitalens Europa. De nationalistiske partier står i dag stærkt, men de har heldigvis, og ifølge sagens natur, svært ved at danne en magtfuld Internationale. Det kan venstrefløjen gøre, og det burde være vor styrke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Debat om Europa og EU, Enhedslisten og tagget , , . Bogmærk permalinket.